- - - - - -
วันเสาร์, 24 ตุลาคม 2563
A+ R A-

อาจารย์สาขาวิศวกรรมปฐพีได้ไปนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่มาเลเซีย

ผศ.ดร. สยาม ยิ้มศิริ อาจารย์สาขาวิศวกรรมปฐพี ได้เข้าร่วมการประชุม 9th Asia Pacific Structural Engineering Conference (APSEC 2015) & 8th ASEAN Civil Engineering Conference (ACEC 2015) ซึ่งจัดโดย Universiti Teknologi Malaysia (UTM) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 3–5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 และได้นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง
Yimsiri, S. and Ratananikom, W. (2015), “Relationships among undrained shear strength from UC, UU, and CIUC tests of soft Bangkok Clay”, 8th ASEAN Civil Engineering Conference, 8ACEC, 3-5 November 2015, Kuala Lumpur, Malaysia


  

Online Services

Scholarships

Steel Design

Concrete Calculation

Directory