- - - - - -
วันอาทิตย์, 10 ธันวาคม 2566
A+ R A-

ผศ. ดร. เพชร์รัตน์ ลิ้มสุปรียารัตน์ (Asst. Prof. Dr. Petcharat Limsupreeyarat)ผศ. ดร. เพชร์รัตน์ ลิ้มสุปรียารัตน์
Asst. Prof. Dr. Petcharat Limsupreeyarat 

 

เบอร์โทรศัพท์ :

 0 3810 2222 ต่อ 3358 กด 15

อีเมล์ :

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็ยไซด์ :

 -

ระดับการศึกษา :

- Ph.D. (Civil Engineering (International Program)), Chulalongkorn University Thailand, 2013 
- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย 2548
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมชลประทาน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย 2541

งานวิจัยที่สนใจ :

-Construction Engineering and Management, Information Technology in Construction, Construction Innovation, Safety, Augmented Reality, Virtual Reality 

Field of Interests :

-

 

Online Services

Scholarships

Steel Design

Concrete Calculation

Directory